Přeskočit navigaci.

Nabízené služby

Účetní a daňové:

 • vedení účetnictví a daňové evidence pro OSVČ, malé a střední firmy – právnické i fyzické osoby
 • zpracování veškerých daňových přiznání – daň z příjmu právnických a fyzických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí
 • zpracování mezd malým organizacím
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • zpracování cestovních dokladů služebních cest
 • možnost zastupování na úřadech
 • zpracování výkazů INTRASTAT
 • zpětná kontrola již zpracovaného účetnictví, daň.evidence
 • účetní poradenství
 • zajištění odkladu podání přiznání k dani z příjmů
 • digitalizace listin do Sbírky listin

Ostatní:

 • finanční analýza
 • vyhodnocení finančního zdraví firmy v návaznosti na §98 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klientem podle individuálních potřeb.