Přeskočit navigaci.

Kdy máte povinnost podat daňové přiznání?

Podle § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je povinen podat daňové přiznání každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, nebo pokud vykazuje daňovou ztrátu (do limitu 15 000 Kč se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně a příjmy, ze kterých je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně); daňové přiznání přitom není povinen podat poplatník, který má příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů a u všech podepsal prohlášení k dani, a nemá přitom jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6 000 Kč.